POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dumneavoastră și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dumneavoastră.

 

Cine suntem?
SC Newra Developer SRL, având sediul social în București, Str. Pipera, nr 17, numit în cele ce urmează www.centralis.ro sau „Operatorul”, definită ca operator de date personale în accepțiunea Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).
Ne puteți contacta prin poștă la adresa sediului social de mai sus, prin e-mail la adresa contact@imosuport.ro sau telefonic la numărul de telefon 0758 889 884.
Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale trebuie adresată la datele de contact de mai sus.

 

Ce sunt datele cu caracter personal? 
Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1, înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce date personale colectează și prelucrează Societatea noastră?
Crearea de către dumneavoastră a unui cont de utilizator în site-ul nostru www.centralis.ro reprezintă acordul dumneavoastră pentru ca Operatorul să colecteze și să prelucreze toate datele cu caracter personal introduse. Operatorul va avea acces la o serie de date personale, precum nume, prenume și adresa de email. Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dumneavoastră, etnia, credințele religioase sau politice. Nu colectăm date despre copii decât dacă ne furnizați informații despre propriii dumneavoastră copii în legătură cu serviciile pe care le efectuați.

 

Care este scopul colectării?
Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a asigura o bună funcționare a formularului de contact de pe site-ul nostru și de a face experiența utilizatorului pe site una cât mai plăcută.
Mai exact, datele colectate și scopurile colectării sunt următoarele:
Nume – pentru identificarea utilizatorului
Prenume – pentru identificarea utilizatorului
E-mail – pentru trimiterea răspunsului la solicitarea utilizatorului
Atunci când accesați site-ul www.centralis.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei dumneavoastră. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care v-ați conectat și alte date.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul privind fișierele de tip „cookie”.

 

Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?
Societatea noastră colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale doar cu consimțământul dumneavoastră, atunci când are o obligație legală sau există un temei legitim.

 

Cum vă puteți actualiza datele cu caracter personal?
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: contact@imosuport.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

 

Sunt datele dumneavoastră sigure la Operator?
Societatea noastră tratează securitatea datelor dumneavoastră foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

 

Către cine poate transfera Operatorul datele?
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Cât timp păstrează Operatorul datele personale colectate?
Societatea noastră păstrează datele personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, fără depășirea următoarelor perioade maxime de păstrare: datele utilizatorilor legate de formulare de contact online – pentru o perioadă de maxim 6 luni.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
Aveți dreptul de a restricționa procesarea datelor dumneavoastră personale.
Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale.
Aveți dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Aveți dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința dumneavoastră.
Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere la adresa Operatorului din Constanța, oraș Constanța, Str. Primaveriii 43 B, prin e-mail la adresa contact@imosuport.ro  sau telefonic la numărul de telefon 0758 889 884.
De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care considerati că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile aplicabile. Instituția căreia vă puteti adresa pentru a depune o plângere este:  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211, +40.318.059.212.

 

Actualizări la această politică de confidențialitate
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna Octombrie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in aplicație versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.SC Newra Developer SRL.

AdresĂ

Str. Batiștei nr.14A, Sector 2, 020937, București

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis